Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Είμαι από αυτούς που έχουν την ευτυχία και την ικανοποίηση να πουν "Ναι, πρόλαβα, το έκανα κι αυτό"...