Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Χάσιμο χρόνου είναι και το να τα σκέφτεσαι όλα πολύ.