Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Μυαλό σε πτήση. Κορμί σε στάση, οριζόντια.