Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Όταν έχεις πλήρη άγνοια, φυσικό είναι να αμφισβητείς τα πάντα!