Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Να με κοιτάς στα μάτια και όταν με βλέπεις να ταξιδεύω από το βλέμμα σου να με φιλάς....