Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

μην με θεωρείς δεδομένο της λεω, δεν θεωρώ οτι υπάρχεις καν μου λέει