Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

..αξιοπρέπεια.. και όταν μπαίνεις στη ζωή κάποιου και όταν πρέπει να φύγεις από αυτή...