Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

-Πόσα δάχτυλα θές; -Όλα -Κοπέλα μου στο κομμωτήριο βρίσκεσαι