Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο μπομπιράκος μου θέλει να τον γράψω καράτε. Δεν φτάνει που μας φωνάζει θα μας δέρνει κιόλας