Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Εμάς που γράφουμε για ποδόσφαιρο μας λένε «αθλητικογράφους» και όχι δημοσιογράφους. Δημοσιογράφοι είναι αυτοί που γράφουν «τι αγόρασε η Μαρέβα στη Θεσσαλονίκη»