Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Γιατί τέτοιο μένος για τους πρόσφυγες στην ελληνική κοινωνία; Γιατί είναι αδύναμοι. Και με τους αδύναμους είναι εύκολο να τα βάλεις.