Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Έχω την αμυδρά εντύπωση ότι όσοι είμαστε σπαθί στις υποχρεώσεις μας είμαστε τεράστια κορόιδα