Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ήρθε η γειτόνισσα και μου ζήτησε ζάχαρη. Ζάχαρη της λέω το λέμε τώρα; Κόψε τις ταινίες μου λέει