Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Το πόσο πέφτουν οι άνθρωποι στα μάτια σου όταν σε κοιτάζουν αφ' υψηλού δεν περιγράφεται..