Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Σπίτι πάντα παραλιακά έτσι ώστε αν κάτσει η στραβή σε 5 λεπτά το πολύ να μπορώ να πάω να πνιγώ