Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

Λίγο θα τα πάρεις στις άκρες μου είπες και έκοψες 15 πόντους μαλλί ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΚΟΥΠΙΖΕΙΣ θα τα μαζέψω να έχω αποδείξεις στο δικαστήριο για τον φόνο