Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Λίγο θα τα πάρεις στις άκρες μου είπες και έκοψες 15 πόντους μαλλί ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΚΟΥΠΙΖΕΙΣ θα τα μαζέψω να έχω αποδείξεις στο δικαστήριο για τον φόνο