Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Η άλλη λέει έχει γενέθλια ο δικός της και δεν ξέρει τι δώρο να του κάνει. Παρθένος είναι μωρή, κάντου μια γενική στο σπίτι.