Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα είμαι μια χαρά, αλλά από συνήθεια μου λείπουν και οι δυο τρομάρες.