Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Πόσο καύλα είναι κάποιοι που το λένε σωστά ΣΤΗ ΜΙΑ, όχι στις μία. Δεν είναι πολλές, είναι μία.