Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

έξι μηνες στο γυμναστήριο χωρίς καμία βελτίωση. θα πάω αύριο αυτοπροσώπως να δω τι συμβαίνει