Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Ανάμεσα από τόσους μαλάκες εγώ ξεχώρισα εσένα.