Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα μίλησα αγγλικά και από μέσα μου ζήτησα συγγνώμη από τον πατέρα μου που πλήρωνε τοσα χρονια φροντιστήρια.