Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Επιστρέφουμε τη σιωπή με σιωπή. Τις απουσίες με απουσίες ,τη στοργή με στοργή,τη φιλία με φιλια και την αφοσίωση με αφοσίωση . Τα συναισθήματα πρέπει να είναι αμοιβαία και όχι μονόπλευρα ...