Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

Δεν ερμηνεύονται όλα με λέξεις. Είναι κι αυτά που περισσεύουν.