Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

δεν αρκεί να είσαι φτωχός. Πρέπει και να νιώθεις ότι φταις εσύ γι'αυτό.