Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

όλοι στις 9 η ώρα έξω να χειροκροτήσουμε τους εαυτούς μας που καθόμαστε σαν χάπατα και παρακολουθούμε τα δρώμενα