Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Καμία φορά, το μόνο που χρειάζομαι, είναι ένα εκατομμύριο ευρώ.