Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Χωρίσαμε γιατί ήθελε να μείνει λίγο μόνος του να σκεφτεί με την φίλη μου.