Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Πάντως για χώρα με ούτε 11 εκατομμύρια πληθυσμό οι ηλίθιοι είναι πάρα πολλοί