Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Ο άλλος είναι 50 χρονών και είναι 25 χρόνια παντρεμένος. Τον λυπήθηκα τόσο πολύ που δεν του πήρα λεφτά για την εργασία που του έκανα.