Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Επιστροφή στην αθωότητα, του περιθωρίου της αμφισβήτησης..