Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Εμάς που έχουμε μπάκα να μας αγαπάτε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί αλλά δεν θα σας πέσει και ο κώλος δηλαδή στην τελική.