Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Δεν θα με θερμομετρήσετε ; Τι θα πάρετε ; Ένα αιφον . Μια χαρά είστε .