Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Γαμημένε, δεν πας φυλακή για τις ιδέες σου, πας για την εφαρμογή τους.