Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

Συναρπαστικά τα τριάντα, κάθε εβδομάδα και ένα καινούριο σημείο πιασμένο χωρίς λόγο.