Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Να φύγουμε. Να πληρώσουμε και να φύγουμε.