Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Κάνω πολύ καλά, "σοβαρά μιλάς τώρα, αυτά δεν γίνονται".