Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Αν αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε και το κέντρο του κόσμου, μπορεί και να αισθανθούμε καλύτερα!!!