Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

"Ο Θεός δεν μπορεί να είναι πάντα παρών γι' αυτό έπλασε τις μητέρες" (Ρ.Κίπλινγκ)