Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

- Τέλειωσες; - Αργώ ακόμα * διάλογος που ακούγεται μόνο σε χώρους εργασίας.