Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Έχω κόψει την καλημέρα, ο τόπος κι ο χρόνος επιβάλλει πλέον ένα καλή τύχη