Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Είμαι αυτός που είμαι. Έχω έναν τρόπο που σκέφτομαι και αυτός είναι δικός μου...