Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Ας μην τα ρίχνουμε ολα στις συγκυρίες, μερικοί είστε απλά μαλάκες