Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Τις μεγαλύτερες μούτζες τις έχω ρίξει μπροστά από έναν καθρέπτη