Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Αν ο Κούλης ήταν τραγουδιστής θα ήταν ο Γκαντεμης Ρούσσος