Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

- Καλησπέρα σας θα πιείτε κάτι; - Όχι, απλώς καθίσαμε λίγο για να βγάλουμε τη μάσκα