Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Το να είσαι γονιός δεν έχει εθνικότητα, ακριβως όπως και το να είσαι άνθρωπος