Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Πιστεύω ότι βλέπω... Και αν έχω τα μάτια μου κλειστά, πιστεύω λίγο περισσότερο...