Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Πριν ετοιμαστείτε να δώσετε τα πάντα στον άλλον βεβαιωθείτε ότι σας τα ζήτησε πρώτα.