Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

τι πρεπει να κάνουν τα εστιατόρια για να μείνουν ανοιχτα όπως οι εκκλησίες; Μήπως να βάλουν τους πελάτες να τρωνε από το ίδιο κουτάλι;